Bolívia v tónoch charanga

Komentovať

Bolíííívia, Bolíííívia, … spievajúci žiaci s pánom učiteľom z hudobnej školy v soľnom hotely na púšti Salar de Uyuní tvoria prvú úplne spomienku na moje putovanie skrz šíru juhoamerickú krajinu. Veľmi spevavú, farebnú a sviežu, tóny charanga (malej gitarky, niečo na spôsob ukulele) neprestávajú znieť. Zvuk 10 strunového nástroja je mimoriadne chytľavý, dokonca ma inšpiroval k […]

Čítať viac...

A zobudil sa človek …

Komentovať

1.list Korinťanom 13,13 A teraz zostáva dôvera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Nauč sa ďakovať za každé ráno, hoci Ti ixtý krát ukradlo spánok. Zahlaď sa do krásy, čo v zázrak rozkvitá. Prišiel nový deň, nádej kľúčom odmyká. Poďakuj za dych, srdce, svetlo. Skáč od slasti, šťastie Ťa stretlo. […]

Čítať viac...

Meditovať nad Božím Slovom

Komentovať

Posledné dni som sa zamýšľal, čo to znamená meditovať, rozjímať nad Božím Slovom. V mojom pochopení išlo o prosbu k Duchu Svätému, aby mi pri hlasnom čítaní z Písiem dával porozumenie a pomohol mi dať porozumenie do praktického života. V poslednej dobe sa mi dostali do rúk viaceré anglické preklady a hebrejské originály. Začal som […]

Čítať viac...

Shalom Jeruzalem

Komentovať

 Nadpis je výstižný, nakoľko skrýva v sebe asi najznámejšie židovské slovo „shalom“, čo v preklade neznamená len pokoj, ale skôr celistvosť a dobrotu v jej plnej miere. A o Jeruzaleme neviem, že by niekto nepočul. Možno sa o tom málo vie, ale v Jeruzaleme sa začali písať dejiny nielen Izraela, ale aj celosvetové. Samotný Izrael je akoby hodinkami svetových udalostí. Keď človek trochu […]

Čítať viac...

Izrael – zasľúbená zem

Komentovať

V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat, územie Kénitov, Kenizzejov, Kadmónov, Chetitov, Perizzejov a Refájov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Girgášejov a Jebúsejov.   História krajiny Izrael sa začala niekedy pred 4000 rokmi, keď dostal Abrahám od Boha zasľúbenie, že zdedí […]

Čítať viac...

Ja som OK, Ty si OK II.

Komentovať

JA SOM OK , TY SI OK II.  Stalo sa Vám už niekedy, že ste v rozhovore cítili, že niečo nie je v poriadku? Chceli ste byť úprimní a priami, viesť rozhovor konštruktívne, ponechať si vo svojom srdci postoj OK vs. OK (úcty a prejavenia hodnoty sebe i druhému) a  výsledok skončil s nespokojnosťou na […]

Čítať viac...

Zdravá strava od Pána

Komentovať

Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou a posväcuje sa to Božím slovom a modlitbou.  1.Timotejovi 4:4-5 Písmo odhaľuje, že Pán (v pôvodnom hebrejskom jazyku Yahuah – Som Ten, ktorý Som) stvoril veľké množstvo zvierat, ktoré obývajú našu planétu a ďalej uvádza, že niektoré zvieratá boli stvorené […]

Čítať viac...

Ja som O.K., ty si O.K.

Komentovať

J A SOM O.K., TY SI O.K. Pred pár rokmi sa mi dostala do rúk kniha, ktorá prišla ako odpoveď na moje hľadanie, ako žiť zdravé vzťahy založené na asertivite a autentickosti. Bez pretvárok, v úcte k sebe samému i druhým, rozpoznávajúc hodnotu nielen svoju, ale aj partnera v komunikácii. Mňa osobne sa veľmi dotkla […]

Čítať viac...

Koper, Slovinsko

Komentovať

Nápad na výlet do Koperu sa zrodil spontánne, spojiť príjemné s užitočným a využiť príležitosť, ktorá sa otvorila. Vidieť ako funguje námorný prístav, a spojiť ho s oddychom pri našom najbližšom mori. V neveľkom zálive na pobreží Jadranského mora, necelých 6 hodín jazdy na juhozápad od Bratislavy leží náš najbližší námorný prístav Koper. Vďaka svojej […]

Čítať viac...