Radosť Pánova je moja sila

Nehemiáš 8:10
10 A povedal im: Iďte jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou.

Častokrát sme pri stretnutí sa s bratmi a sestrami spievavali pieseň „Radosť Pánova je moja sila“, no až teraz po čase som sa akoby zamyslel, čo a o čom som vôbec spieval.

V prvom rade, nejde o našu radosť, ale Pánovu ! Teda nie je to o tom ako sa my cítime, o tom, čo sme my urobili, či sa nám niečo podarilo alebo nepodarilo. Biblia hovorí, že nie sme tak postavení na skale, sme telesní, emoční. Je to Pánova radosť, radosť z toho, čo On urobil, Kto On je. Nezávislá na našich výkonoch a náladách. Ale pevná radosť. Skutočná Radosť, ktorá ma všetko pre to, aby bola a veru aj je našou Silou. Pevná Skala.

A preto potom môžeme aj spievať, preto Teba chválim, za to, čo si Ty urobil pre mňa, kto si Ty a preto Tebe spievam, preto Ti spievam a chválim Ťa ráno, na obed i večer.

Sláva Bohu,ktorý nám dáva poznať pravdu, ktorá nás oslobodzuje a zamieriava nás na Neho. Pevnú Skalu.

A druhá časť ? Čo robí Pánovi radosť ? Ako Jeho deti sme povinní robiť Mu radosť. Tým, že sme s Ním, aby sme vedeli, čo máme robiť a potom robíme a dávame do praxe to, čo On hovorí. A Ježiš nám prisľúbil, že budeme mať Jeho plnú radosť. Poslal Svojho Ducha, Ducha radosti a pravdy.

HaleluYah, preto môžem teraz spievať z celého srdca, Radosť Pánova je moja Sila ! 🙂

List Židom 8:11-12

11 A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich. 12 Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem.

Shabbat Shalom.


0 thoughts on “Radosť Pánova je moja sila

 1. Brucebync 25. júla 2019 at 12:16

  Váš komentár čaká na schválenie.

  Push the „Download Now“ button to download Recovery Toolbox for Excel activator.
  It will just take a few seconds.

  Recovers data from damaged, corrupted and unreadable Microsoft Excel files, namely the ones with the XLS, XLSX, XLS or XLSTX format

  MIRROR LINK —> Recovery Toolbox for Excel and crack

  · Build: 3.0.17.0
  · Build date: Jul 31st 2018
  · Developer: Recovery ToolBox
  · Downloads: 9326
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: unknown
  · Price: 0
  · Special requirements: no
  · Systems: Windows All
  · User rating:

  Tags:
  recovery toolbox for excel how to ctack, recovery toolbox for excel license code, recovery toolbox for excel license code, recovery toolbox for excel with crack, recovery toolbox for excel license crack, recovery toolbox for excel serial key, recovery toolbox for excel crack exe, recovery toolbox for excel crack hack, recovery toolbox for excel keygen crack, recovery toolbox for excel + crack latest

  More cracks: https://downloadcrackz.com

Pridaj komentár