Radosť Pánova je moja sila

Nehemiáš 8:10
10 A povedal im: Iďte jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou.

Častokrát sme pri stretnutí sa s bratmi a sestrami spievavali pieseň „Radosť Pánova je moja sila“, no až teraz po čase som sa akoby zamyslel, čo a o čom som vôbec spieval.

V prvom rade, nejde o našu radosť, ale Pánovu ! Teda nie je to o tom ako sa my cítime, o tom, čo sme my urobili, či sa nám niečo podarilo alebo nepodarilo. Biblia hovorí, že nie sme tak postavení na skale, sme telesní, emoční. Je to Pánova radosť, radosť z toho, čo On urobil, Kto On je. Nezávislá na našich výkonoch a náladách. Ale pevná radosť. Skutočná Radosť, ktorá ma všetko pre to, aby bola a veru aj je našou Silou. Pevná Skala.

A preto potom môžeme aj spievať, preto Teba chválim, za to, čo si Ty urobil pre mňa, kto si Ty a preto Tebe spievam, preto Ti spievam a chválim Ťa ráno, na obed i večer.

Sláva Bohu,ktorý nám dáva poznať pravdu, ktorá nás oslobodzuje a zamieriava nás na Neho. Pevnú Skalu.

A druhá časť ? Čo robí Pánovi radosť ? Ako Jeho deti sme povinní robiť Mu radosť. Tým, že sme s Ním, aby sme vedeli, čo máme robiť a potom robíme a dávame do praxe to, čo On hovorí. A Ježiš nám prisľúbil, že budeme mať Jeho plnú radosť. Poslal Svojho Ducha, Ducha radosti a pravdy.

HaleluYah, preto môžem teraz spievať z celého srdca, Radosť Pánova je moja Sila ! 🙂

List Židom 8:11-12

11 A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich. 12 Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem.

Shabbat Shalom.


Pridaj komentár