Návod na zmenu, ktorá vytrvá

Minulý rok 2018 bol na Slovensku v znamení veľkých zmien, niečo sa v krajine zjavne deje. Či k lepšiemu alebo horšiemu ukáže až čas. Ľudia vyšli do ulíc a stavali sa proti skorumpovanému systému, ktorí sme v krajine povolili. S podporou verejne známych osobností, nie veľmi nepodobné udalostiam v rok 1989.

Ako sa krajina odvtedy pohla ďalej ? Je vidno „vyštrnganú“ zmenu ? Na tú otázku si každý musí zodpovedať sám, isté však logicky je, že keby bolo lepšie, asi by tie protesty z druhej polovice minulého roka neboli potrebné.

Každá pravda má byť overená na dvoch alebo troch svedkov. Už pred pomaly dvetisíc rokmi žil chlapík, menom Paul z Tarzu, známy ako apoštol Pavol, učeník Ježiša Krista. Ešte dávnejšie pred ním istý Daniel, vo vtedajšom kráľovstve Babylon.

Pavol z Tarzu napísal v jednom zo svojich listov, že každý národ, má vládu, akú si zaslúži. Tu nastáva odvážna otázka. Prečo si slovenský národ takúto vládu zaslúži ? Keď si pozrieme históriu slovenského národa, nie je sa čomu čudovať.

Žalmista píše (Žalm 144:15), že ľud, ktorému nevládne ako Boh Pán, je nie šťastný. Treba aby sa každý seba spýtal a odpovedal si, či je slovenský národ šťastný … A keby bol, do ulíc by šiel ďakovať a radovať sa. Namiesto toho ide vyjadriť svoju nespokojnosť. A mnohí nevedomky (a určite niektorí aj vedomky) vlastne prihrávajú skutočnému nepriateľovi, ktorí tento ľud zotročuje. Nejdem teraz riešiť politiku a politikov, kto je kto a kto je s kým a za kým, ono politika je ľudský vynález (1.Samuelova 8). V Novej zmluve sám Pán Ježiš, keď spoznal, že ho chcú ľudia zvoliť za politického kráľa Izraela, odišiel z toho miesta a utiahol sa do samoty (Ján 6:15). Pre mňa je stále otázkou, čo s tým, keď niektorý politik povie, že ho tam povolal Boh .. na to odpoveď nemám.

V každom prípade, zmena nastane, keď sa zmenia občania krajiny, keď sa Boh, Pán Ježiš stane Bohom krajiny. Keď sa namiesto obviňovania druhých za našu nedbalosť a neznalosť pravdy obrátime k Bohu. Inej šance niet, Božie Slovo je (aj) o tom priame a jasné. Toto čo sa deje je veľmi podobné „nežnej revolúcii“ z 1989. Čo sme si vyštrngali ? Nič nové pod slnkom ..