O čítaní Božieho slova

Od detstva som športoval. Najskôr s kamarátmi z ulice, na sídlisku, na ktorom som vyrastal. Neskôr som si vybral futbal, potom atletiku. Bývavali obdobia, najmä kvôli klimatickým podmienkam, že príprava na súťažnú sezónu bývala rozdelená na letnú a zimnú. Boli to časy, keď sme veľa behali, ako deti sme poniektorí frflali, však komu sa chce vláčiť hodinu kamaráta na chrbte a počúvať trénera, že aj tak bežíš stále pomaly. Ako futbalisti sme potrebovali nabehané a ako chodci, nachodené. Objem.

V zime bol zámer trénera, aby sme nabrali silu, dnes tomu hovoríme objemová príprava, v lete sme zase cibrili techniku, už či súhru ako spoluhráči vo futbale alebo techniku rýchlochôdze. V každom čase, za každého počasia. Často si na to spomeniem pri čítaní Božieho slova a dnes sa chcem podeliť o niečo, čo vidím, že funguje a prináša ovocie. A chcem povzbudiť Vás i mňa do čítania Božieho slova. Pravidelného. Slovo Božie je náš chlieb každodenný. Nie občasný.

V prvom rade, je písané, že dôvera je z počutia. Čítame Božie slovo nahlas ? Slovo meditovať je v pôvodnom význame „držať na jazyku, opakovať, mrmlať“, teda je tam pohyb pier a vychádzajúci zvuk. Tak sa slovo Božie do nás zapisuje ako na „papier. “ Ješua povedal, že Duch Boží nám pripomenie Jeho slová. Najskôr však musíme vedieť, čo Ješua hovorí, inak čo nám má pripomenúť ? Nedávno som počul  svedectvo, ako jeden zbožný žiak išiel na skúšku a počas skúšky sa modlil, aby mu Duch Svätý pripomínal. Prekvapila ho Pánova odpoveď, že a čo Ti mám pripomenúť, veď si si pred tou skúškou nič nečítal ..

Osvedčila sa mi „zimná-objemová príprava“, kedy vyslovene čítam Božie slovo, preto aby som sa najedol a vždy, vždy ma pohladká po srdci, hoci mnohému často nerozumiem. Ale čítam a cítim, ako ma Tatinko cez Jeho slovo hladká po srdci, ako má jemne s láskou Tatinko uzdravuje a upokojuje ma. Akoby som jedol, kŕmim ducha, lebo v  prvom rade sme duchovné bytosti.

Potom prichádza na rad „letná príprava“, „cibrím techniku“, podľa konkrétnej situácie, ktorou prechádzam. A prosím Ducha, aby mi dal porozumieť, čo čítam, nazývam to štúdiom.

Židom 4:12

Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca.

Šalom.

Jaroslav Lenár

06.08.2018

 

 

 

Pridaj komentár