Žalm 23 – verš 1-2

Asi najznámejší žalm, napadlo ma pohľadať hlbšie. Teraz sa pozrime na konkrétne slová a presnejšie významy v hebrejčine, nakoľko slovenčina i ostatné jazyky nemajú často jedno slovo na jej preklad. A možno budete rovnako ako ja prekvapení a Slovo sa Vám stane hlbším a naplní Vás radosťou a rozšíri Vaše srdcia, ako sa to stalo aj mne 🙂 Vybral som jednotlivé hlavné slová a pozrime sa do Strongovho slovníka (hebrejský významový slovník) v optike vtedajších časov. Pôjdeme verš po verši, dnes 1-2.

1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. 

HOSPODIN – prekladané i ako Pán, pre Židov je to známy tetragramon YHWH, meno, ktoré Pán zjavil Mojžišovi pri horiacom kríku. Či už u nás prekladané ako Som,ktorý som alebo Yahweh, Jehovah, najpresnejší preklad sa mi páči Yahuah a dáva aj zmysel. Skúste sa nadychovať a vydychovať a počúvať hlas svojho dychu 🙂 Boh, ktorý vdychuje Život, Dych Života. Veď všetko, čo dýcha chváli Pána 🙂 aj na počiatku stvorenia sv eta je spomínaný Dych/Duch, ktorý sa vznášal/vibroval nad

PASTIER – hebrejské slovo pre pastiera je „ra´ah“, znamená kŕmiť a starať sa o stádo, čo aj sú klasické povinnosti pastiera. Ale pastier je aj priateľ ovečiek, nakoľko sa o ne stará deň-noc. Cez deň pasie, v noci chráni.

NEDOSTATOK – znamená nedostatok v niečom, čo spôsobí pád/niečo závažné

A keď dáme významy dokopy:

Ten, ktorý mi vdýchol dych života je môj priateľ, pastier, stará sa o mňa a nebude mi nič chýbať a budem úspešný.

Yahuah, náš Boh je teda prirovnávaný ku pastierovi. V časoch Dávida, ktorý sám bol dlhé roky pastier, trávili pastieri so stádom kvantum času, strážili ho v noci, viedli cez deň. No tak ako aj Mojžiš, predtým, ako sa mu Pán zjavil v horiacom kríku, ďaleko od „pohodlia domova“, dnes nazývaného komfortná zóna. Klik ? To znamená, že nie všetky cesty, po ktorých nás Pán vedie, nám budú pohodlné, o verš ďalej sa píše o tmavom údolí. Ako pastier nad nami nonstop bdie. Zas kľúčové slovo – dôvera. Lebo keď sme sa stali ovečkami z Jeho stáda, vydali sme sa Mu a nechávame sa viesť Ním, po Jeho cestách, nakoľko tie naše môžu byť obmedzené našimi skúsenosťami. Dali sme Mu súhlas, naše životy, aby s nimi urobil, čo On uzná za vhodné. Ako náš Stvoriteľ a Vodca nás vidí inak, ako my sami seba, vie, že do nás vložil potenciál i odvahu, kráčať ďalej a naplniť Jeho vôľu pre naše životy. Pastier mi evokuje aj niekoho, kto sa rozpráva s ovcami, zaujíma sa o ne, ošetruje ich, atď. Pastier je ten, ktorého starosť je postarať sa o to, by nám nič nechýbalo, teda ako Pán sám o Sebe hovorí, Yahuah Jireh, Boh, ktorý obstaráva. Ďalšie verše o tom krásne rozprávajú.

2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.

PÁSŤ – hebrejsky „rabats“, znamená kľudovú polohu ovce alebo iného zvieraťa, ktorá je v stave relaxovania a nemá strach z dravcov a predátorov okolo /napr. vlci, atď./ a z hladu.

ZELENÉ – slovo „deshe“ je zelená tráva, ktorá vyrastá z pôdy ako potrava pre stádo.

PAŽITE – „na´ah“ je pastvisko alebo miesto, kde sa stádo zdržuje, môže v prenesenom význame znamenať i dom/domov.

VIESŤ – „nahal“ znamená jemne a opatrne niekoho viesť a počas tej cesty sa starať o jeho ochranu a majetok i poživeň, proste all in starostlivosť 🙂

POPRI – hebrejskú slovo „al“, ktoré znamená nad alebo ponad niečo/niečím

TICHÉ – „menuchah“ je tiché, pokojné miesto na odpočinok, usadenie sa na odpočinok

VODY – hebrejsky „mayim“ je množné číslo pre vodu, teda vody

Budem spokojne odpočívať, bez strachu a v bezpečí, v pokoji domova, ktorý je plný čerstvého jedla zo zeme. A to všetko počas toho, ako ma On bude jemne a opatrne viesť nad pokojné vody, kde sa usadím, aby som odpočíval.

Klik ? 🙂

Úloha pastiera je postarať sa o stravu a vodu pre ovečky a chrániť ho od akéhokoľvek dravca alebo zlodeja, ktorí sa môže ku nim čo i len priblížiť. Rovnakým spôsobom sa Pán stará a bude starať o Svoj ľud, zabezpečí mu šťavnatú trávu i vodu a bude ho chrániť od nepriateľov. Nie je tam podmienka, že vtedy alebo vtedy, je to Božie Slovo, platné 7/7 a 24/24.

HaleluYah, Pán je môj pastier !!! 🙂

Šalom.

Jaroslav Lenár

24/07/2018

 

 

 

 

 

Pridaj komentár