Žalm 23 – verš 1-2

Asi najznámejší žalm, napadlo ma pohľadať hlbšie. Teraz sa pozrime na konkrétne slová a presnejšie významy v hebrejčine, nakoľko slovenčina i ostatné jazyky nemajú často jedno slovo na jej preklad. A možno budete rovnako ako ja prekvapení a Slovo sa Vám stane hlbším a naplní Vás radosťou a rozšíri Vaše srdcia, ako sa to stalo aj mne 🙂 Vybral som jednotlivé hlavné slová a pozrime sa do Strongovho slovníka (hebrejský významový slovník) v optike vtedajších časov. Pôjdeme verš po verši, dnes 1-2.

1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. 

HOSPODIN – prekladané i ako Pán, pre Židov je to známy tetragramon YHWH, meno, ktoré Pán zjavil Mojžišovi pri horiacom kríku. Či už u nás prekladané ako Som,ktorý som alebo Yahweh, Jehovah, najpresnejší preklad sa mi páči Yahuah a dáva aj zmysel. Skúste sa nadychovať a vydychovať a počúvať hlas svojho dychu 🙂 Boh, ktorý vdychuje Život, Dych Života. Veď všetko, čo dýcha chváli Pána 🙂 aj na počiatku stvorenia sv eta je spomínaný Dych/Duch, ktorý sa vznášal/vibroval nad

PASTIER – hebrejské slovo pre pastiera je „ra´ah“, znamená kŕmiť a starať sa o stádo, čo aj sú klasické povinnosti pastiera. Ale pastier je aj priateľ ovečiek, nakoľko sa o ne stará deň-noc. Cez deň pasie, v noci chráni.

NEDOSTATOK – znamená nedostatok v niečom, čo spôsobí pád/niečo závažné

A keď dáme významy dokopy:

Ten, ktorý mi vdýchol dych života je môj priateľ, pastier, stará sa o mňa a nebude mi nič chýbať a budem úspešný.

Yahuah, náš Boh je teda prirovnávaný ku pastierovi. V časoch Dávida, ktorý sám bol dlhé roky pastier, trávili pastieri so stádom kvantum času, strážili ho v noci, viedli cez deň. No tak ako aj Mojžiš, predtým, ako sa mu Pán zjavil v horiacom kríku, ďaleko od „pohodlia domova“, dnes nazývaného komfortná zóna. Klik ? To znamená, že nie všetky cesty, po ktorých nás Pán vedie, nám budú pohodlné, o verš ďalej sa píše o tmavom údolí. Ako pastier nad nami nonstop bdie. Zas kľúčové slovo – dôvera. Lebo keď sme sa stali ovečkami z Jeho stáda, vydali sme sa Mu a nechávame sa viesť Ním, po Jeho cestách, nakoľko tie naše môžu byť obmedzené našimi skúsenosťami. Dali sme Mu súhlas, naše životy, aby s nimi urobil, čo On uzná za vhodné. Ako náš Stvoriteľ a Vodca nás vidí inak, ako my sami seba, vie, že do nás vložil potenciál i odvahu, kráčať ďalej a naplniť Jeho vôľu pre naše životy. Pastier mi evokuje aj niekoho, kto sa rozpráva s ovcami, zaujíma sa o ne, ošetruje ich, atď. Pastier je ten, ktorého starosť je postarať sa o to, by nám nič nechýbalo, teda ako Pán sám o Sebe hovorí, Yahuah Jireh, Boh, ktorý obstaráva. Ďalšie verše o tom krásne rozprávajú.

2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.

PÁSŤ – hebrejsky „rabats“, znamená kľudovú polohu ovce alebo iného zvieraťa, ktorá je v stave relaxovania a nemá strach z dravcov a predátorov okolo /napr. vlci, atď./ a z hladu.

ZELENÉ – slovo „deshe“ je zelená tráva, ktorá vyrastá z pôdy ako potrava pre stádo.

PAŽITE – „na´ah“ je pastvisko alebo miesto, kde sa stádo zdržuje, môže v prenesenom význame znamenať i dom/domov.

VIESŤ – „nahal“ znamená jemne a opatrne niekoho viesť a počas tej cesty sa starať o jeho ochranu a majetok i poživeň, proste all in starostlivosť 🙂

POPRI – hebrejskú slovo „al“, ktoré znamená nad alebo ponad niečo/niečím

TICHÉ – „menuchah“ je tiché, pokojné miesto na odpočinok, usadenie sa na odpočinok

VODY – hebrejsky „mayim“ je množné číslo pre vodu, teda vody

Budem spokojne odpočívať, bez strachu a v bezpečí, v pokoji domova, ktorý je plný čerstvého jedla zo zeme. A to všetko počas toho, ako ma On bude jemne a opatrne viesť nad pokojné vody, kde sa usadím, aby som odpočíval.

Klik ? 🙂

Úloha pastiera je postarať sa o stravu a vodu pre ovečky a chrániť ho od akéhokoľvek dravca alebo zlodeja, ktorí sa môže ku nim čo i len priblížiť. Rovnakým spôsobom sa Pán stará a bude starať o Svoj ľud, zabezpečí mu šťavnatú trávu i vodu a bude ho chrániť od nepriateľov. Nie je tam podmienka, že vtedy alebo vtedy, je to Božie Slovo, platné 7/7 a 24/24.

HaleluYah, Pán je môj pastier !!! 🙂

Šalom.

Jaroslav Lenár

24/07/2018

 

 

 

 

 

O prenasledovaní

Poslednou dobou som urobil experiment a namiesto behania po ovále som zamieril do blízkeho lesa. V srdci som vnímal, že to je zmena, zo zabehaných koľají do „džungle.“ Keď sa zamýšľame nad vecami, čo a pre čo sa nám dejú, každé rozhodnutie, či drobné, či veľké, sú odrazom zmien vnútri.

Stala sa mi zaujímavá vec, ako som vošiel do lesa, začal som sa potiť, čo prilákalo malé drobné mušky, ktoré naozaj nemusím, lebo sú pre mňa otravné. Lietali mi okolo hlavy, zastal som, zaháňal som ich rukami, no nič, akoby možno jedny odišli a druhé prišli, neviem. Pobehol som ďalej a zas boli okolo. Vyrušilo ma to. No pripomenuli sa mi náhle príbehy zo Skutkov, po vyliatí Ducha Svätého, v kapitole 8. Viete, čo nastalo po prvej Petrovej a Štefanovej kázni po Letniciach ? Prvá reakcia svetských systémov bolo prenasledovanie. Akonáhle vyšli apoštoli a prvá cirkev s Evanjeliom do ulíc a začali sa konfrontovať so Židmi, prišiel akoby protiútok. Možno je to porovnanie divné, mne to dáva paralelu, dostal som lekciu. Biblia nás povzbudzuje, aby sme veciam okolo nás venovali pozornosť.

Malé mušky neodchádzali a rozhodol som sa, že zrýchlim tempo, že budem jednoducho bežať ďalej. Mušky boli stále okolo, ale zameral som sa na cieľ, dobehnúť svoj beh a dať zo seba to najlepšie, v tomto prípade, zdarne dobehnúť. Zrýchlil som teda a začal cítiť, že mám v sebe oveľa viac sily ako som predpokladal, že robím dlhšie kroky, mám svižnejší odraz od terénu a som dynamickejší. A doplo mi, že keď sa nevenujem otravným muškám, nestojím, ale idem alebo bežím  svojou cestou, okolité otravovanie ma nezaujíma, lebo ja idem rovno do cieľa. To, čo sa mi stalo akoby prekážkou, mi vlastne pomohlo zo seba dať ešte viac, ísť za moje mentálne obmedzenia. Oné mušky mi pomohli vyžmýkať zo seba viac a prísť tam, kam mám prísť dokonca oveľa skorej a aj s lepším pocitom. Náhle sa les skončil a bum, mušiek nikde. Posledný úsek zvyknem šprintovať, z lesa som teda zrýchlil a vybehol na kopček predo mnou a otvoril sa mi krásny obraz zelenej lúky, krásnych výhľadov, svieži vietor pofukoval, slnko ma príjemne hrialo. No paráda. A oddych, mohol som si vydýchnuť. Lúkou som sa prešiel, vydýchal a bum, zase les. Vbehol som dnu, zas mušky, no tentokrát už s povedomím, že ja idem svojou cestou, „prenasledovateľom“ som sa otočil chrbtom a ešte pridal a druhú fázu lesa si príjemne a dynamicky užil.

A uvedomil som si, že som bol vlastne prenasledovaný, aj keď len muškami. Princíp je rovnaký. Nevenovať mu toľko pozornosti a zamerať sa na cieľ a dokonávateľa našej dôverného očakávania, Mesiáša Ježiša. Preto by bolo vhodné zmeniť pohľad na prenasledovanie a problémy, ktoré nám do cesty prichádzajú, keď sme Ježišovými učeníkmi. Vlastne sme ich dostali ako prisľúbenie, problém je skorej vtedy, keď prenasledovaní nie sme a problémy nemáme. V práci, čo od rodiny, v škole alebo inde. Ale kam mierim je to, že prenasledovanie a problémy sú naša pomôcka v raste, aby sme dali zo seba viac, ako si myslíme, že v nás je. Pán Ježiš použil zaujímavý výrok, keď o prenasledovaní dohovoril. Povedal, radujte sa, lebo veľká je vaša odmena v nebi. Radujte sa. Hodné pozastavenia, taká by mala byť naša prvá odpoveď. Radosť. Lebo sa nám „zarába“ na odmenu v nebi, plus rastieme v Pánovi.

HaleluYah, sláva Mu a česť, chváľte Pána, národy všetky !

Šalom.

Jaroslav Lenár

03.07.2018