Klopte a otvoria vám

V polovici 15.storočia sa narodil v chudobnej rodine neznámeho rezbára zaujímavý chlapík, ktorého príbeh môže byť veľmi inšpiratívny. Syn židovskej matky a janovského rezbára. Ten v ňom rozpoznal talenty a urobil všetko pre to, aby mohol študovať a zbierať skúsenosti. Rozpoznal, čo ho baví a aj napriek skromnému rodinnému rozpočtu ho posielal pracovať na rôzne miesta, aby získal zručnosť a skúsenosti, neskôr aj na školy, kde mohol študovať to, čo ho bavilo. Zaujímala ho geografia, matematika. Študoval staré knihy, mapy moreplavov a bol vášnivý čitateľ Biblie. Už v 14tich rokoch sa dostal ako člen posádky na lodné výpravy do vtedy prebádaných oblastí Stredozemného mora a pozdĺž Afriky, Veľkej Británie, krajín pod správou Vikingov. Vtedy bolo pirátstvo úplne bežnou záležitosťou a každá cesta bola veľkým dobrodružstvom a učil sa spoliehať na zdroj svojho života v ťažkých situáciách, bojoch.

V svetonázore ľudí 15.storočia mala Zem ešte stále rôzne tvary, od kocky, cez dosku, po polkruh. Vytrvalý čitateľ Božieho Slova však v žalmoch kráľa Dávida čítal, že Pánova je zem, i všetko, čo ju napňlňa, okruh zeme i tí, ktorí na ňom bývajú. Moreplavci tých čias už zvládali cesty okolo pobrežia Európy, Afriky, až po Áziu. Veľkou neznámou ostával Atlantický oceán, ktorý mal prezývku More temnoty. Historické záznamy z minulých storočí zaznamenali viaceré záhadné zmiznutia lodí, stroskotania, čo podporovalo myšlienku, že keďže zem je tvaru dosky, asi „tam“ naozaj končí.

Mladý moreplavec sa v srdci Božieho Slova držal, rástol v dôvere. Túžil dokázať, že Biblia má pravdu a že Zem je naozaj guľatá. Čo bola v tých časoch odvážna, ba priamo prevratná myšlienka.  V rozmachu námornej prepravy a obchodu, ruka v ruke so skúsenosťami, kedy sa preslávil ako zručný a schopný moreplavec, dostal sa na kráľovské dvory, kde pred vladármi prezentoval svoj zámer, oboplávať zem a priplávať do Indie opačným smerom. Hľadal naň finančnú podporu a takto obišiel vtedajšie veľmoci, Anglicko, severské krajiny,  Portugalsko, Taliansko, Korziku, Janovskú, Benátsku republiku. Chodil od dvora ku dvoru, bezúspešne. Mal asi 40 rokov, keď pozbieral sily na posledný pokus a namieril si to na španielsky kráľovský dvor. Krajina bola v rozklade, zúrila inkvizícia, Židia boli z krajiny vyháňaní, rozdiel medzi zo svetského pohľadu chudobnými a bohatými bol až priepastný. Španielsky kráľ Ferdinand pri pohľade na štátnu pokladnicu pokrútil hlavou. Dôveru v slovo Pýtajte si a dostanete potvrdzoval svojimi požiadavkami, že chcel nielen finančnú podporu, ale chcel sa stať po dosiahnutí ciela najvyššie postaveným admirálom kráľovských služieb, pričom si nárokoval byť správcom všetkých objavených území. Odpoveď boal nie a on odišiel na pokraji zúfalstva chudobný a sklamaný na oslíkovi domov.

Boh stvoril ženu ako pomoc mužovi, aby naplnil svoje poslanie, preto zrejme prehovoril do srdca španielskej kráľovnej Izabely a tá sa rozhodla, že celú výpravu zafinancuje. Keďže roku 1492 boli všetci Židia zo Španielska vyhnaní, dosť možné, že peniaze pochádzali zo zlata, ktoré im Španieli nakradli. Keď ho na ceste domov niekoľko desiatok kilometrov od kráľovského paláca zastavili, že kráľovná súhlasila, podľa zdrojov jeho osobného pisára, ktorému sa zveroval počas plavieb cez Atlantik, poslom neveril a museli ho dlho presviedčať, aby sa vrátil. Nechal sa presvedčiť a tam sa jeho príbeh otočil. Tento pán sa volal Krištof Kolumbus.

Aj jeho príbeh môže byť povzbudením o Božej vernosti, nevieme, kedy a ako si nás Pán použije, jedno je však isté, že čo začal, má perfektne naplánované a od svojho zámeru neodstúpi. Lebo je verný a nemôže ísť sám proti sebe. Chváľte Pána, národy všetky, vy všetci ľudia vzdajte mu slávu, lebo mocná je Jeho láska k nám a Jeho vernosť trvá na veky. Haleluyah !

 

Matúš 7:7-11

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!

 

Jaroslav Lenár, 16.03.2018

 

Pridaj komentár