Koper, Slovinsko

Nápad na výlet do Koperu sa zrodil spontánne, spojiť príjemné s užitočným a využiť príležitosť, ktorá sa otvorila. Vidieť ako funguje námorný prístav, a spojiť ho s oddychom pri našom najbližšom mori.

V neveľkom zálive na pobreží Jadranského mora, necelých 6 hodín jazdy na juhozápad od Bratislavy leží náš najbližší námorný prístav Koper. Vďaka svojej výnimočnej polohe spája strednú a východnú Európu so stredozemím.
Samotné mesto Koper má asi 25.000 obyvateľov. Prvé osídlenia tam vybudovali starí Gréci a neskôr patrila malá osada, v pôvodnom jazyku Capodistria, pod Rímsku ríšu. Neskôr sa zmocnili mesta Tersťania, Lombarďaniaa Benátčania. Od 18.storočia mesto patrilo pod Rakúsko-Uhorsko a po prvej svetovej vojne pripadlo Taliansku. O pár desiatok rokov neskôr po viacerých prieťahoch pripadol Koper vtedajšej Juhoslávii. V tom čase ho tým pádom opustila väčšina talianskej populácie a mesto sa začalo meniť na centrum priemyslu. Od roku 1991
je súčasťou samostaného Slovinska.

DSCN9750
Talianskeho vplyvu sa ale stále nezbavilo, v školách je taliančina druhým jazykom, v meste sa ňou bežne dohovoríte. Nápisy na obchodoch, smerové tabule sú rovnako v slovinskom i v talianskom jazyku. Históriu mesta som spomenul veľmi stručne zámerne. Počas mojej návštevy minulé leto som nadobudol dojem, že sa i tak všetko v meste točí okolo prístavu, ktorý sa stal hlavnou dominantou mesta.

Kvôli turizmu alebo kúpaniu by som do Koperu ani nešiel. Prístav samotný zaberá jeho väčšiu časť a pre budúcnosť sa plánuje jeho ďalšia expanzia. Historické centrum mesta sa dá obehať za hodinu. Na mňa pôsobilo veľmi pokojne, s ľahkým južanským šmrncom. Úzke kamenné uličky, susedia si môžu z okna do okna pomaly ruku podať, kaviarne,
reštaurácie. Turistov minimálne, do Koperu sa chodí najmä za prácou a nákupmi. Miestni sú veľmi priateľskí, slovinčina je veľmi podobná nášmu jazyku.

DSCN9733

Tak som aj urobil a zvyšok času v Koperi som strávil v prístave a ak sa to tak dá nazvať, v priemyselnej zóne, ktorá obkolesuje hlavnú prístupovú cestu doň. Jedna logistická firma vedľa druhej, miestni mi povedali, že ich je tam na 5×5 km asi 300. Koper sa stal časom obchodným uzlom medzi Talianskom a Slovinskom. Prístav je intermodálnym strediskom, kde sa stretávajú rozličné dopravné a prekladacie systémy. Je vybavený technológiou RO-RO (horizontálny spôsob prekládky kolesovej techniky), zariadeniami na prekladanie a skladovanie kusových zásielok,
nadrozmerných nákladov, kontajnerov, automobilov, hromadných a tekutých nákladov i živého dobytka. Základné činnosti ako prekládka nákladu, skladovanie či rôzne doplnkové služby sú vykonávané v dvanástich špecializovaných termináloch. Všetky terminály sú priamo napojené na verejnú cestnú a železničnú sieť.

DSCN9725

Dennodenne plávajú lode z východnej Ázie, najmä z Číny, ale aj z iných končín, naložené tovarmi pre strednú Európu. Prístav ponúka vyspelé logistické a distribučné centrum v mimoriadne výhodnej polohe. Vzdialenosť z Koperu do metropol v tomto regióne je nepomerne menšia ako do severných prístavov. V prípade Bratislavy je do Koperu
po železnici dvakrát bližšie ako napríklad do Hamburgu.